Polityka prywatności

 

  1. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez Easy Fit Przemysław Kończyński, Sitaniec 1 , 22-400 Zamość w celu realizacji zamówień w sklepie internetowym i działań marketingowych Easy Fit (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883)
  2. Nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim, firmom ani organizacjom danych personalnych, czy adresowych klientów użytkowników WWW.easyfit.com.pl
  3. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
  4. Informujemy, że zgodnie z Art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych klient ma pełne prawa wglądu, poprawiania i usunięcia swoich danych osobowych.
  5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.


Goganet